FörstasidanVäderlexikon Vädret i världen

Vädret i världen

Varför är vädret inte likadant i hela världen?

Väder, oavsett var i världen du är, uppstår i princip som en följd av skillnader i temperatur och luftfuktighet. Kortfattat värmer solen jordytan upp. Jorden levererar denna värme till luften som sätts i rörelse och vindar uppstår. Från oceanerna (och i lägre grad jordytan) avdunstar vatten som vinden sedan för med sig i form av moln.

När det är varmare över ekvator än nära polerna, beror det på att solen över ekvatorn skiner direkt in på jordytan, som då värms upp kraftigt. Ju längre bort från ekvatorn man kommer, ju mer indirekt vill solstrålningen vara och desto mindre kommer solen att värma upp jordytan.
Den vinkel som solens strålar träffar jordytan med, bestämmer därför till störstadelen hur vädret i världen är. Den starka uppvärmningen över ekvatorn leder inte bara till högre temperaturer, men också till kraftfulla luftströmmar, som ofta för med sig hög luftfuktighet.

Säsongskillnader i världens väder

Säsongskillnader i världens väder (som t.ex. sommar och vinter) beror på att jordens axel lutar 23,4 grader relativt till polerna: Hälften av året lutar norra halvklotet mot solen. Solstrålning kommer under denna period att ökas och det blir sommar på norra halvklotet. Den andra hälften av året lutas södra halvklotet i stället mot solen och har sommar.

Men lutningen i jordens axel orsakar också bildandet av andra säsongsmässiga skillnader som t.ex. monsunvindar:
När jorden upphettas uppstår som nämnts vind. Eftersom landmassa värms snabbare än vatten, kommer det också att uppstå stora förskjutningar i hur mycket vind som bildas över olika områden, beroende på om det är vinter eller sommar, och därmed kallt eller varmt. De stora skillnader i temperaturerna ger upphov till starka monsunvindar, som antingen är torra eller fuktiga beroende på om de bildas över land eller över vatten.