Vädret i VärldenAnvändarvillkor

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för MittResVäder. Genom att gå in på MittResVäders webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att dessa användarvillkor är bindande för besökaren.


Upphovsrätt:
Innehållet på MittResVäders webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.
Material från MittResVäder får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar skriftlig tillstånd från MittResVäder.
Återgivning av bilder på din egen privata hemsida kräver dock inte skriftligt medgivande så länge det är tydligt, att MittResVäder är upphovsman till bilden, och att du länkar till sidan du hittade bilden på (länket ska vara do-follow).


Begränsning av ansvar:
Allt material som finns tillgängligt via MittResVäders webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister.
Informationen på vår webbplats har erhållits från källor som vi bedömer tillförlitliga, men vi kan inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.
Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst eller produkt, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. MittResVäder ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.


Länkar:
Om MittResVäder tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från MittResVäders sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och MittResVäder är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.


Om du har frågor kring våra användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på
info(snabel a)mittresvader(punkt)se