Sirocco

Vad är sirocco?

Sirocco eller Scirocco är en vind som blåser från Nordafrika över Sydeuropa. Speciellt Sardinien och Sicilien i Italien, Kreta och Peloponnesos i Grekland samt Malta drabbas ofta av Sirocco vindar. I Libyen är vinden känd under namnet Ghibli.
Sirocco bildas när tropiska luftmassor från Sahara möter ett lågtryck över Medelhavet som rör sig österut. Den varma, torra luften blandas med den våta luften över havet och skickas vidare norrut där luften upptar mer och mer fukt på väg över Medelhavet. Siroccoen kan pågå i flera dagar och nå vindbyar på upp till 100 km/t.
Utöver den mycket fuktiga och varma luften, är Sirocco-vinden också känt för att ta med sig fina sandkorn från Sahara till södra Europa. Damm som kan vara mycket irriterande för djur och människor, och förstörande för maskiner.

På vintern kan Sirocco dock vara en välkommen gäst, eftersom vinden för både värme och fuktighet med sig från söder som skapar grogrund för det grönskande landskapet.