Vad är föhn?

Kortfattat är föhn en varm och torr vind som kan blåsa ner den sidan av ett fjäll, som ligger i lä.
Föhnvindar är kända inte minst från Alperna, men de kan uppstå var som helst på jorden där de rätta förutsättningarna finns. I Nordamerika kallas dom för 'Chinook Vindar'.

Traditionellt förklaras Föhn på följande sätt:
När vinden träffar en bergssluttning forceras luften uppåt. Trycket faller på vägen uppför fjället. Detta leder till att luften kylas (se adiabatiska processer), fukten i luften kondenserar och moln formas. Ofta kommer det också att falla nederbörd.
Luften pressas alt längre uppför fjället och när krönet passeras, har den blivit väldigt torr och relativt kall.
När vinden blåser ner igen på andra sidan av fjället (på läsidan), värms den torra luften snabbt när trycket ökar nedför fjället.
Den varma och torra föhn vinden kan nå hastigheter över 150 km/t och vara allt från några timmar till flera dagar.

Det följer av ovanstående att de områden som är belägna på lovartsidan av ett fjäll, ofta kommer att ha en sval och fuktig väderlek (Bergen i Norge är här ett bra exempel), medan områden som ligger på läsidan, ofta har en mildare och torrare klimat med flera soltimmar (Oslo och Östersund är där goda exempel).

Det finns även andra, mera komplexa former för att förklara bildandet av föhnvindar. Du kan till exempel läsa mer på Wikipedia (nynorska) om de så kallade dynamiska föhn modeller.

Som en liten kuriositet kan nämnas att en hårtork, som naturligtvis släpper ut varm och torr luft, också kallas en fön på svenska och många andra språk.