Vädret världen runt -med väderprognoser och klimat

Förstasidan > Väderlexikon > Tempererat klimat

Tempererat klimat

Vad är tempererat klimat?

Tempererat klimat finns i regionerna mellan de arktiska och subtropiska klimatzonerna.
I områden med tempererat klimat är sommaren typiskt lika lång som vinteren. Medeltemperaturen är över 10 grader under den varmaste månaden, medan temperaturerna under vintern beror på om det finns kustklimat eller inlandsklimat. Länder med tempererat kustklimat, som till exempel Irland och Storbritannien, har milda vintrar, medan länder med tempererat inlandsklimat, som till exempel Tjeckien och Polen, har kalla vintrar med mycket snö. Gemensamt för alla områden med tempererat klimat är dock att vintern är så kall, att det blir en tydlig paus i växters tillväxt.


Världskarta som visar områden med tempererat klimat. © Peel, Finlayson & McMahon

  • Tempererat kustklimat:
  • Tempererat kustklimat i Dublin i Irland.
  • Tempererat inlandsklimat:
  • Tempererat inlandsklimat i Prag i Tjeckien.Läs mer om: vädret i Dublin, vädret i Prag, vädret i Berlin og vädret i Paris