Vädret världen runt -med väderprognoser och klimat

Förstasidan > Väderlexikon > Inlandsklimat

Inlandsklimat

Vad är inlandsklimat?

Inlandsklimat (även kallat kontinentalklimat) är klimatet inne i stora kontinent. Inlandsklimat finns i Nordamerika, norra och östra Europa och norra Asien.
Det är kännetecknande för inlandsklimat att det är mycket varmt på sommaren och mycket kallt på vintern. Novosibirsk i Sibirien är ett bra exempel på en stad med inlandsklimat.

Inlandsklimat i Novosibirsk ger kalla vintrar och varma somrar.


Orsaken till dessa stora temperaturskillnader är att värme från solen har svårt att penetrera djupt in i jorden. Det är så att säga bara det översta lagret av jord som värms upp under sommaren och kyls ner igen på vintern.
När det inte finns hav i närheten som kan absorbera värme och kyla och fördela dem till de djupare vattenlagren, är temperaturskillnaden på land mellan sommar och vinter också mycket stor.
Jämför med kustklimat, där närheten till havet gör att det inte alls lika stor skillnad mellan sommar-och vintertemperaturen.

Den rådande vindriktningen har också en stor inverkan på om ett område har kustklimat eller inlandsklimat. Om vinden huvudsakligen kommer från havet, vilket är fallet i västra Nordamerika och Västeuropa, sprids vädret över havet över hela landet.
Kommer vinden däremot oftast från land, vilket är fallet i östra Nordamerika och östra Sibirien, kommer vinden motsatt att gynna inlandsklimat helt ut till kustområden.
Hamnstaden New York har t.ex. inlandsklimat med kalla vintrar och snö, medan andra städer som t.ex. Barcelona och Napoli har kustklimat med mycket milda vintrar, även om de ligger på ungefär samma breddgrad som New York.

Inlandsklimat i New York med kalla vintrar. Kustklimat i Barcelona ger milda vintrar.


Vi känner till detta i Sverige: västliga vindar från Atlanten ger respektive svala somrar och milda vintrar. Medan östanvinden från Östeuropa omvänt ger varma och soliga somrar samt mycket kalla vintrar.


Läs mer om: vädret i Novosibirsk, vädret i New York, vädret i Barcelona og vädret i Napoli